MeatNL

Project Description

MeatNL

De Nederlandse vleesketens staan voor grote uitdagingen op het gebied van concurrentiekracht, verduurzaming en maatschappelijke waardering. Tegelijkertijd is de sector meer dan ooit in beweging en zien we talloze verduurzamingsinitiatieven. Nederland is internationaal gezien voorloper in verduurzaming van agrifoodketens en het vermarkten ervan. Mede dankzij een unieke samenwerking tussen overheid, NGO’s en bedrijven, ook wel genoemd ‘The Dutch approach’.

Om deze beweging te ondersteunen en kracht bij te zetten, hebben de Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij  het netwerk MeatNL opgezet. Dit netwerk heeft tot doel om marktgestuurde verduurzaming en vierkantsverwaarding in varkens-, kalf-, rund- en pluimveeketens verder te ondersteunen en te stimuleren.

MeatNL gaat over het versterken van verbindingen in de keten door matchmaking, pilots, bijeenkomsten, beursvloeren en ketenmanagement ontmoeten vraag en aanbod elkaar. Inkopers van vlees en vleesproducten krijgen de kennis en instrumenten in handen om duurzamer in te kopen en verkopers krijgen inzicht in de wijze van vermarkting en consumentencommunicatie.

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie