Duurzaamheidshotspots: TSC

Project Description

Duurzaamheidshotspots: TSC

Met The Sustainability Consortium (TSC) heeft de Alliantie de zogenaamde duurzaamheidshotspot in kaart gebrachtvoor de AGF en vleesketen. Duidelijk is gemaakt waar voor deze belangrijke grondstof- en productketens de grootste verduurzamingsimpact te behalen is en welke stappen bedrijven kunnen zetten. Met de hotspotbenadering willen we verduurzaming in de agrifoodketen overzichtelijker en beter grijpbaar maken.

Een voorbeeld van een hotspot in de AGF-keten is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de verdere verduurzaming daarvan. Verder is energie en watergebruik een hotspot in de opslag, verwerking, transport en bereiding van groenten en fruit. In de gehele keten wordt voedselverspilling zoveel mogelijk tegengegaan. Met deze hotspotbenadering werken ketenpartijen intensiever samen in marktgerichte productie, het stimuleren van de consumptie van groenten en fruit en worden grondstoffen en reststromen optimaal benut.

TSC ontwikkelde een mondiale methode dat verduurzaming van consumentenproducten versnelt. Hiermee krijgen bedrijven een efficiënt instrument in handen om verduurzamingconsistent, integraal en continu door de hele keten te stimuleren.

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie