Rol van de Alliantie

Rol van de Alliantie

De Alliantie draagt bij aan het realiseren van het verduurzamingsproces door bedrijven en branches te inspireren, stimuleren en faciliteren om door samenwerking in de keten steeds verdere stappen in het verduurzamingsproces te zetten. Daarbij sluit de Alliantie aan bij nationale duurzaamheidsakkoorden en internationale  verduurzamingsprogramma’s en stimuleert van daaruit het verduurzamingsproces. De Alliantie agendeert thema’s om in ketenverband en met (maatschappelijke) stakeholders kansen, issues en belemmeringen ten aanzien van verduurzaming te bespreken. Ze bevordert een samenhangend, integraal duurzaamheidsbeleid, gebaseerd op feiten, gericht op de markt met onder meer toepassing van slimme technologie, met oog voor het maatschappelijke debat in balans met een verdienmodel voor alle partijen in de keten.

Inspireren –  stimuleren –  faciliteren – aanjagen

  • Initieert ketenprojecten die een extra duw kunnen geven aan verduurzaming.
  • Zorgt voor een beter begrip van afwegingen en keuzes die bedrijven maken in het verduurzamingsproces.
  • Stimuleert dat bedrijven en ketens bewust en transparant zijn over de stappen die worden gezet en de keuzes die worden gemaakt.
  • Richt zich op het brede middenveld, waar de meeste duurzaamheidswinst te realiseren is, maakt koplopers zichtbaar om het middenveld en de achterhoede te inspireren en stimuleren.

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie