Over de Alliantie

Over de Alliantie

Binnen de stichting Alliantie Verduurzaming Voedsel (hierna: de Alliantie) werken bedrijven in de agrifoodketen – primaire sector, diervoeder, levensmiddelenindustrie, horeca, catering en supermarkten – als keten samen aan de steeds verdere verduurzaming van de voedselproductie- en distributieprocessen. Nevedi, FNLI, Veneca en CBL zijn de organisaties die samen de Alliantie vormen.

Het uitgangspunt is dat bedrijven niet individueel voor een duurzame transitie in de gehele- en agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist door een goede samenwerking in de keten tot stand komt, tussen afnemer en leverancier. De Alliantie geeft structuur aan het verduurzamingsproces aan de hand van negen duurzaamheidsthema’s en duurzaamheidshotspots die in samenwerking met wetenschappelijke instellingen in kaart zijn gebracht. De Alliantie initieert projecten en agendeert thema’s waarover we als keten gezamenlijk in gesprek willen. We werken nauw samen met het ministerie van LNV en relevante stakeholders.

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie