In ketenverband werken aan voedselverspilling

Om tot structurele oplossingen te komen voor het tegengaan van voedselverspilling is samenwerking in de keten cruciaal. De Alliantie Verduurzaming Voedsel startte om die reden samen met de Wageningen Food & Biobased Research de publiek-private samenwerking CARVE. Samen met de deelnemende bedrijven is dit initiatief uitgevoerd binnen de topsector Agri & Food. Voor de Alliantie is het nu van belang om de opgedane kennis en ervaringen in CARVE te delen met andere bedrijven in de voedselproductieketen. Bedrijven krijgen via betrouwbare gegevens meer inzicht in de oorsprong en verwerking van hun reststromen.

Lees meer over CARVE en de pilotprojecten:

CARVE – innovatieproject tegen voedselverspilling in de agrifoodketen

 

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie