Klimaat

Klimaat

Ons voedsel heeft impact op het klimaat. Of het nu om een Zuid-Amerikaanse banaan of een Hollandse tomaat gaat. De Alliantie is zich daar bewust van. Daarom werken we er samen continu hard aan om de klimaat-impact zo klein mogelijk te maken. Daarbij draait het niet alleen om CO2-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook om biodiversiteit, een gezonde bodem en waterbesparing. Zo houden we vandaag rekening met de voedselvoorziening van morgen.

De Alliantie omarmt de ambitie van het Klimaatakkoord om in totaal 6,2 Mton Co2-eq te reduceren voor 2030. De Alliantie draagt bij aan de Sectortafel Landbouw en Landgebruik door te stimuleren dat de agrifoodsector door samenwerking in de keten een concrete bijdrage levert aan het realiseren van de klimaatopgave.

Inzet Alliantie

De Alliantie werkt samen om de klimaat-impact zo klein mogelijk te maken:

 • Zorgt ervoor dat haar achterban op de hoogte is van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en stimuleert om hier uitvoering aan te geven.
 • Zorgt ervoor dat bedrijven invulling kunnen geven aan de ambitie uit het Klimaatakkoord door middel van duurzaamheidsthema’s en hotspotbenadering:
  • Energie-efficiency door minder gebruik van energie
  • CO2-reductie door inzet duurzame energiebronnen en minder fossiele brandstoffen
  • Bodemverrijking
  • De beweging naar een eiwittransitie (60/40) inzetten
 • Organiseert ketendialogen om kennis uit te wisselen, uitdagingen te inventariseren, maatregelen te concretiseren en samenwerking te bevorderen.
 • Stimuleert ontwikkeling van slimme technologieën in samenwerking met de overheid en wetenschapsinstituten om uitvoering te geven aan de klimaatopgaven.

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie