Duurzame en gezonde voeding

Duurzame en gezonde voeding

Duurzaam en gezond gaan vaak hand in hand. Denk aan bijvoorbeeld meer groente en minder vlees op het bord, en kleinere porties die ook verspilling verminderen.

Ambitie

De Alliantie bevordert dat ketenpartners, daar waar mogelijk, een integrale benadering hanteren van veilig, steeds duurzamer en gezonder voedsel dat betaalbaar en voldoende beschikbaar is.

Inzet Alliantie

De Alliantie werkt samen om impact te maken met de integrale aanpak van duurzame en gezonde voeding:

  • Agendeert het belang van een integrale benadering van duurzamer en gezonder en wil tegelijkertijd voorkomen dat dit verduurzaming verder compliceert.
  • Identificeert en stimuleert activiteiten die zowel op duurzaam als gezond scoren, zoals portiegrootte, meer groente en fruit, eiwittransitie.
  • Stimuleert transparantie over een integrale benadering van duurzaam en gezond, onder meer door het delen van kennis middels bijvoorbeeld de PPS transparantie duurzaam en gezond.
  • Werkt samen met het Voedingscentrum en Milieu Centraal voor kennisdeling richting bedrijven.

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie