Circulaire economie

Circulaire economie

Ons voedsel wordt met veel zorg, energie en kostbare grondstoffen zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Het is er om op te eten en niet om weg te gooien. Dus werken we hard aan het nog verder terugdringen van verspilling.

Ambitie

De Alliantie omarmt de ambitie van de Sustainability Development Goals (SDG’s) om de hoeveelheid voedselverspilling in 2030 te halveren ten opzichte van 2015. De Alliantie stimuleert en bevordert bedrijven in de agrifoodsector hieraan bij te dragen, door het gebruik van grondstoffen te minimaliseren, voedselverspilling te voorkomen en reststromen hoogwaardig te hergebruiken.

Inzet Alliantie

De Alliantie wil nog meer impact maken met circulaire economie:

  • Stimuleert ketenpartners tot reductie van voedselverspilling aan de hand van pilotprojecten en best practices.
  • Stimuleert ketenpartners om reststromen te verwaarden en nuttig toe te passen conform de ladder van Moerman.
  • Realiseert in samenwerking met de overheid een zelfmonitor voedselverspilling en reststromen:
    • Management instrument voor bedrijven om op verspilling en reststromen te sturen
    • Ter verbetering van de jaarlijkse Monitor Voedselverspilling
  • Betrekt verwerkers en vergisters van organische stoffen bij verdere doorontwikkeling van de Monitor Voedselverspilling.
  • Communiceert over succesverhalen en de resultaten in samenwerking met het No Waste Network en Stichting Samen tegen Voedselverspilling.

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie