Biodiversiteit

Biodiversiteit

Voor voedselproductie is een levende, productieve natuur nodig. Tegelijkertijd heeft voedselproductie impact op die levende natuur. De wereld kan niet zonder biodiversiteit, dus is het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de natuur.

Ambitie

Biodiversiteit staat ketenbreed op de agenda en is een duurzaamheidscriterium waarmee ketenpartijen bij hun productieprocessen en inkoopbeleid rekening houden.

Inzet Alliantie

De Alliantie werkt samen om impact te maken met biodiversiteit. De Alliantie:

  • Maakt verbinding met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, draagt de ambitie en doelen van het deltaplan uit binnen de gehele keten. Daarbij stimuleert De Alliantie bedrijven om zich in te spannen om hieraan een bijdrage te leveren.
  • Organiseert ketendialogen voor het thema biodiversiteit.
  • Deelt goede voorbeelden en stimuleert ketenprojecten.

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie