Focusthema’s

Focusthema’s

De Alliantie heeft eind 2018 haar agenda voor de periode richting 2025 vastgesteld met focus op 4 thema’s:

  • klimaat
  • circulaire economie
  • biodiversiteit
  • integraliteit duurzaam en gezond

We sluiten aan bij bestaande initiatieven en willen deze als keten stimuleren en aanjagen, en we willen een bijdrage leveren aan de landbouwvisie van de minister van LNV voor een circulaire landbouw.

De Alliantie wil vanuit haar rol als ketenorganisatie bedrijven stimuleren om door samenwerking in de keten verduurzaming verder te versnellen. Samenwerking in en tussen ketens, tussen afnemers en leveranciers, overheden en stakeholders is daarvoor nodig.

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie