Nevedi treedt toe

Diervoederindustrie treedt met Nevedi toe tot de Alliantie Verduurzaming Voedsel

Per 1 augustus treedt Nevedi, de Nederlandse Vereniging voor Diervoeder, toe tot de Alliantie Verduurzaming Voedsel. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie: “Nevedi is een belangrijke schakel in de voedselketen. Als inkoper van grondstoffen en leverancier van diervoeders draagt het bij aan het sluiten van de kringloop. Het is toe te juichen dat nieuwe partijen zich aan de Alliantie willen verbinden. Belangrijk criterium is dat Nevedi een actieve bijdrage kan leveren om stappen te zetten op de verduurzamingsthema’s van de Alliantie.”

Henk Flipsen, directeur Nevedi: “We zijn heel blij met de aansluiting bij de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Nevedi is een actieve organisatie in de aanpak tot verduurzaming van de Nederlandse veehouderij. In onze agenda voor verduurzaming en innovatie zien wij aan een perfecte aansluiting bij de activiteiten van de Alliantie. We zien goede mogelijkheden om er samen met de andere partijen naar te streven het welzijn van mens, dier en milieu verder te verbeteren.”

De partijen in de Alliantie verduurzaming Voedsel werken individueel en samen aan verduurzaming op alle fronten. Aan duurzamer gebruik van grondstoffen, water en energie, vermindering van afval, benutting van reststromen, terugdringen van emissies, biodiversiteit, aandacht voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden, eerlijke handel en verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid

Laatste nieuws

Partners van de Alliantie