Home

Alliantie Verduurzaming Voedsel

De Alliantie Verduurzaming Voedsel richt zich op projecten en programma’s voor de verdere verduurzaming van de voedselketen. Door het projectmatig werken aan verduurzaming in samenwerking met brede coalities, wil de Alliantie verduurzaming op een hoger plan brengen ‘de bodem omhoog’. Centraal staan daarbij altijd samenwerking in de keten, een sterke verbinding tussen vraag en aanbod en een integrale benadering van duurzaamheidsthema’s.

De afgelopen jaren heeft de Alliantie vele duurzaamheidsthema’s geagendeerd, branches en hun lidbedrijven blijven onverminderd gecommitteerd om hier met ambitie verder aan te werken. Het recent gestarte Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten is het eerste project dat de Alliantie gaat faciliteren.

Projecten

Ga naar de bovenkant