Fairtrade (Max Havelaar)

Fairtrade (Max Havelaar)

Het internationale Fairtrade keurmerk, in Nederland ook bekend als Max Havelaar keurmerk, biedt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden betere handelsvoorwaarden en daardoor meer inkomenszekerheid. Dit geeft hen de kans om zelf hun leefomstandigheden te verbeteren en te werken aan een duurzame toekomst. 

Om de boeren een eerlijke kans op ontwikkeling te geven zijn er, naast strenge sociale- en milieucriteria, criteria opgenomen waardoor boeren minimaal een kostendekkende prijs en een premie ontvangen. Dankzij deze eerlijke prijs kunnen boeren zelf investeren in een betere toekomst en in de beste kwaliteitsproducten. Met de premie worden allerlei sociale projecten op het gebied van gezondheid en educatie gefinancierd. 

Het Fairtrade/Max Havelaar keurmerk is te vinden op steeds meer producten waaronder koffie, thee, chocolade, rijst, suiker, bananen, sappen en wijn.

www.maxhavelaar.nl
www.fairtrade.net

Gerelateerde thema's: Dierenwelzijn en -gezondheid, Energie, Eerlijke handel, Grondstoffen en reststromen, Transport, Emissies naar de lucht, Water en bodem, Biodiversiteit, Arbeid Naar vorige pagina