Demeter

Demeter producten worden geteeld zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Demeter-producten zijn vooral te vinden in natuurwinkels. Demeter producten mogen ook het EKO-keurmerk dragen en vanaf 2012 het Europees biologisch keurmerk.

Als het keurmerk van Demeter op de verpakking staat, is het product afkomstig van de biologisch-dynamische landbouw. Biologisch-dynamische boeren voldoen aan de biologische eisen en daarbovenop aan specifiek biologisch-dynamische eisen.

Er zijn aanvullende eisen voor het sluiten van kringlopen  van mest en voer op de landbouwbedrijven en op het gebied van dierenwelzijn. Zo mogen koeien en schapen hun hoorns houden en moet 80% van het veevoer van het eigen bedrijf komen. Ook de verwerking is zo puur mogelijk. Homogeniseren van melk is verboden evenals het toevoegen van nitriet aan vlees. Biologisch-dynamische boeren kijken naar hun bedrijf als een levend organisme waar de gezondheid van planten en dieren als het ware de spiegel zijn voor de kwaliteit van het bedrijf. Oplossingen worden op systeemniveau gezocht. De basis is een rijk bodemleven door ruime vruchtwisseling en een lage bemesting van hoge kwaliteit. Dieren en planten krijgen tijd van leven en groeien.

www.stichtingdemeter.nl

Gerelateerde thema's: Biodiversiteit, Water en bodem, Dierenwelzijn en -gezondheid Naar vorige pagina