Voorbeeldaanpak verduurzaming voedsel

Op basis van beleid en best practices wordt in opdracht van en door FNLI een voorbeeldaanpak ontwikkeld die bedrijven, al dan niet aangesloten bij branches, verder kan helpen bij verduurzaming. Dit kan m.b.v. een checklist of handleiding (binnen Europese kaders) met generieke afspraken voor sectorbrede erkenning.

In de eerste stap zal de voorbeeldaanpak beperkt blijven tot die thema’s die het meeste naar voren komen en zullen de mogelijkheden tot implementatie in een beperkte groep onderzocht worden. De tweede stap kan een verdere uitrol zijn.

Binnen het FLNI zijn brancheorganisaties voor o.a.  fabrikanten van Margarine, Frisdranken, Koffie en Thee, Bakkerijgrondstoffen, IJs, Aardappels, Sausen, Ontbijtgranen, Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen, Zuivel, Groenten en Fruit, Snackproducten, Geur- en smaakstoffen verenigd.

Waarom goedgekeurd?
Het project is goedgekeurd omdat het een brede toepasbaarheid heeft binnen de bedrijven, aangesloten bij de FLNI. Aangesloten bedrijven moeten geholpen worden om op de genoemde thema’s eenvoudiger stappen te kunnen zetten in het proces van verduurzaming. Daarbij staat voorop dat het proces inzichtelijk moet blijven om te kunnen belonen. De doelstelling is dit vervolgens verder te kunnen uitrollen naar meerdere branches, de tweede stap. Daarmee kan direct een basis worden gelegd om in 2012 tot benchmarking voor de verduurzaming van het productieproces te komen.

Indiener
FNLI: www.fnli.nl

Gerelateerde thema's: Transport, Dierenwelzijn en -gezondheid, Eerlijke handel, Emissies naar de lucht, Biodiversiteit, Energie, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen