Voorbeeldaanpak contractcatering

Veneca vindt het belangrijk dat het onderwerp verduurzaming blijvend op de agenda staat. Er is onderzocht of het onderwerp kan worden opgenomen in het certificatieschema. ‘Best practices’ worden verzameld, en kunnen inspiratie bieden aan Veneca-leden.

Veneca voorbeeldaanpak catering

De pilot vloeit voort uit de aangegane verplichting om een systeem op te zetten om de prestaties op het gebied van verduurzaming door de aangesloten bedrijven in kaart te brengen. Er zal binnen Veneca een werkgroep samengesteld worden die deze verplichting zal gaan voorbereiden en invullen. Met alle aangesloten bedrijven zijn in het voorjaar gesprekken gevoerd over wat zij verstaan onder verduurzaming, op welke gebieden zij al actief met het onderwerp bezig zijn, tegen welke knelpunten zij aanlopen bij de vermarkting van duurzaam en de mogelijke oplossingen. 

De branche vindt het belangrijk dat het onderwerp verduurzaming blijvend op de agenda staat. Er wordt daarom onderzocht of het onderwerp kan worden opgenomen in het certificatieschema. Daarnaast heeft het tegengaan van voedelverspilling prioriteit. In de catering wordt veel met verse producten gewerkt en de gast vraagt om gerechten van hoge kwaliteit, maar bedrijven vinden het maatschappelijk niet meer verantwoord dat veel eetbaar voedsel wordt weggegooid. Veneca gaat onderzoeken hoe voedselverspilling kan worden beperkt. Tenslotte verzamelt Veneca best practices gerelateerd aan de negen verduurzamingsthema’s, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere bedrijven.

Waarom goedgekeurd?
Met deze aanpak wordt geborgd dat alle mogelijke verduurzamingsverbeteringen in het assortiment en het eigen productieproces systematisch en branchebreed worden doorgevoerd. Lidmaatschap van Veneca vereist dat cateraars volgens deze richtlijnen werken. De komende jaren zullen waar mogelijk verbeteringen worden doorgevoerd. 

IndienerVeneca
Websitewww.veneca.nl

Gerelateerde thema's: Arbeid, Transport, Dierenwelzijn en -gezondheid, Eerlijke handel, Emissies naar de lucht, Biodiversiteit, Energie, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen