Verduurzaming van groente- en fruitketens

Telers van The Greenery leveren producten aan verwerkers en snijderijen (Hessing en Groentehof), het eindproduct komt uiteindelijk bij Jumbo in het schap te liggen. De verschillende ketenpartijen definiëren hun stappen op het gebied van verduurzaming. CLM begeleidt de innovatiepilot

Verduurzaming van Groente en Fruitketens, van grond tot mond.
In de pilot werken verschillende schakels in de groente en fruitketen (The Greenery, Hessing, Groentehof, Oerlemans, Jumbo) samen aan verduurzaming, met ondersteuning van CLM, CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), DPA (Dutch Produce Association) en het ministerie van  EL&I. CLM verzorgt de projectleiding. De schakels (primaire productie, handel, snij-vers bedrijf, koel-vers bedrijf en retail) doen extra inspanningen om een duurzaam product met een aantal “ plussen” in de markt te zetten met de intentie de afzet te vergroten.

Per ketensegment wordt aan 2-3 duurzaamheidsthema’s gewerkt, zoals gewasbescherming en residu, waterverbruik, energieverbruik, CO2 reductie, afvalpreventie en tegengaan van verspilling. Per ketensegment zijn kwantitatieve doelen op bovenstaande thema’s gesteld. Monitoring vindt plaats via indicatoren zoals verbruik, milieumeetlat en klimaatlat. Op deze wijze worden de milieuprestaties kwantitatief gemaakt. Het resultaat is een product in de winkel, dat beschikbaar is voor de consument die gezonde en duurzame producten tegen een betaalbare prijs wil kopen.

 

In de pilot wordt gewerkt met een keuze uit de gewasgroepen hardfruit (appels en peren), zachtfruit (frambozen, bessen, pruimen e.d.), bladgroente, vruchtgroente glas en overige groentes.

Projectdeelnemers
The Greenery, Hessing, Groentehof en Jumbo.

Gerelateerde thema's: Emissies naar de lucht, Energie, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen