Verduurzaming gekweekte vis

Ketenpartij Mayonna stimuleert dat de kweek van de vissoorten tilapia en pangasius wordt verduurzaamd en ASC-keurmerk zal krijgen. In Indonesië en Vietnam wordt met lokale ondernemers gewerkt, o.a. op het gebied van milieu, voer, arbeid en verpakkingen.

Mayonna - duurzaam gekweekte vis

Mayonna (Spakenburg) is binnen dit project op twee fronten bezig met de verduurzaming van gekweekte vis.  Een project in Indonesië met tilapia, en een project in Vietnam met pangasius. Samen met IDH en WNF worden stappen gezet om tilapia als eerste vissoort het ASC-keurmerk te geven. Waar MSC het keurmerk voor is voor duurzaam gevangen vis, is ASC is het keurmerk voor gekweekte vis.

Over de aspecten die in de projecten spelen, zegt Mayonna directeur Peter Hamaker: “Je hebt met allerlei zaken te maken, de lokale visbedrijven die ‘mee moeten’ in het denkproces, de zorg om de ecologie, het terugdringen van de bestrijdingsmiddelen, de lokale overheden, het kennisniveau, toepassing van nieuwe verpakkingsmaterialen waardoor er ook aan afvalpreventie wordt gedaan, kortom een scala aan uitdagingen. Wij spelen met onze partners een rol in dat totale verduurzamingsproces.” Mayonna is door de ondersteuning in staat om sneller en met grotere hoeveelheden product duurzaam gekweekte vis aan te bieden. Wereldwijd wordt er ongeveer 85 miljoen ton vis gekweekt. Van tilapia wordt bijna 400 ton via Mayonna op de Nederlandse markt gedistribueerd, in het bijzonder naar de retailers C 1000 en Jumbo.

Achtergrondinformatie
In deze product-pilot zal de verduurzaming betrekking hebben op de vers verpakte vissoorten Tilapia en Pangasius. De verduurzaming in dit project zal plaats vinden bij de kwekers die de Tilapia en Pangasius vis kweken door volgens de richtlijnen van het ASC  (zie onderstaand) de vis te kweken.

Door als eerste grote marktpartijen deze producten te gaan importeren en verwerken zijn de indieners in staat om het ASC keurmerk aan hun producten te kunnen toevoegen. Het is de verwachting dat door dit initiatief de andere grote marktpartijen (o.a. Albert Heijn die eveneens een grote verwerker van kweekvis is) ook aangezet worden tot het verhandelen van een op duurzame wijze verkregen gekweekte vis. Dit is namelijk ook gebeurd bij MSC-vis. Daarnaast zal bij de verwerking van de vis duurzame verpakkingsmaterialen worden geïntroduceerd en zullen er energiemaatregelen genomen worden zodat de hallen waarin de vis wordt verwerkt energie zuiniger worden.

De onderhavige product-pilot is gefocust op het verduurzamen van de markt voor gekweekte vis. Er bestaat een grote maatschappelijk weerstand tegen het op industriële wijze kweken van vis vanwege de grote negatieve impact op milieu, dierenwelzijn en socio-economische aspecten. Om hier een positieve bijdrage aan te leveren wordt consumenten de mogelijkheid geboden om te kiezen voor een duurzaam alternatief.

Aquaculture Stewardship Council (ASC)
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) werken samen in het Aquaculture Stewardship Council (ASC). ASC is een onafhankelijke organisatie voor het certificeren van duurzame kweekvis, naar analogie van internationaal geaccepteerde keurmerken als FSC voor hout en MSC voor wild gevangen vis. ASC is gevestigd in Utrecht. Kweekvis neemt wereldwijd in omvang en betekenis toe. Nu al is ruim de helft van alle geconsumeerde vis, kweekvis. Kweekbedrijven kunnen straks van ASC een keurmerk krijgen, als ze aantoonbaar goed omgaan met de natuur en richtlijnen naleven op gebied van voedselveiligheid en sociale omstandigheden. Consumenten krijgen met het ASC-keurmerk zekerheid dat zij duurzaam gekweekte vis kopen.

Gerelateerde thema's: Dierenwelzijn en -gezondheid, Eerlijke handel, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen