Solidair met Soja

Biologische soja wordt geproduceerd volgens de regels voor de biologische landbouw. De pilot Solidair met Soja van Greenfood International gaat nog een stap verder door sociale productiecriteria toe te voegen aan de biologische productiecriteria, zoals een verbod op kinderarbeid en eisen rondom de arbeidsomstandigheden voor de boer.

Hogere kostprijs

De aanpak van sociale problemen bij de productie van biologische soja betekent een hogere kostprijs. Er moet een hoger bedrag per ton soja worden betaald dat ter plaatse wordt geïnvesteerd in de verbetering van de levensomstandigheden van de boeren. In deze pilot wordt getest hoe deze meerkosten van solidaire sojaketens ten opzichte van reguliere biologische soja verrekend kunnen worden in een eindproduct.

Nieuw type ei als eindproduct

De biologisch, sociale soja die op deze wijze geproduceerd wordt, wordt gevoerd aan biologische kippen. De eieren die door deze kippen gelegd worden zijn dan zowel biologisch als sociaal geproduceerd. Zonder kinderarbeid en onder goede arbeidsomstandigheden voor de boer. Dit ei is een innovatief product dat nu nog niet op de markt is. Het is nieuw in de zin dat het geproduceerd is met andere grondstoffen dan voorheen met verduurzaamde soja voor het kippenvoer. De ketenpartners (naast de veevoerimporteurs en handelaren ook de pluimveehouders, de eierpakstations en de groothandels en winkels) willen graag meedenken over hoe de meerwaarde van het ei gecommuniceerd kan worden.

Criteria en controle

Voor het toetsbaar maken van sociale productiecriteria wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande keurmerken, die criteria hebben voor arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden, zoals Fair Trade en Ecosocial. Gekozen criteria worden vervolgens toegevoegd aan het biologische keurmerk. Zo wordt biologische soja verder geïnnoveerd tot een duurzaam product. De garantie over handhaving van de regels zal gebeuren via controle door een onafhankelijke certificeringsinstantie. Er zal soja ingekocht worden in zowel China als Brazilië en Paraguay om naast een inhoudelijk transparante en betrouwbare keten ook betrouwbare aanvoer van soja in Nederland te kunnen realiseren. Bij alle ingekochte soja wordt bovendien gekeken naar hoeveel energie er gebruikt wordt voor transport naar Nederland, zodat er voortaan gekozen wordt voor transportmethodes met een laag energiegebruik. Het project is bij succes goed opschaalbaar naar andere producten, waarbij biologisch veevoer aan de dieren gevoerd wordt.

Gerelateerde thema's: Biodiversiteit, Grondstoffen en reststromen