Real Food Congres

ZLTO organiseerde een eendaags evenement, het Real Food Congres. Real Food wordt in het Nederlands omschreven als: beter voor de mens, beter voor de omgeving en beter voor de producent. Het congres is georganiseerd om alle ketenspelers daar bewust van te maken en mee te nemen in de marktvraag, de omgevingseisen en de people-, planet- en profitontwikkelingen.

De ontwikkelingen in de maatschappij en de voedingsmarkt zijn voor veel primaire producenten, maar ook voor verwerkers en andere spelers in de voedingsketen, dusdanig dat zij bewust keuzes kunnen en moeten gaan maken voor verduurzaming van voeding. Real Food wordt in het Nederlands omschreven als: beter voor de mens, beter voor de omgeving en beter voor de producent. Om alle ketenspelers daar bewust van te maken, en mee te nemen in de marktvraag, de omgevingseisen en de people, planet en profit ontwikkelingen organiseert ZLTO, samen metAgro & Co en Libéma, op 17 september 2010 het Real Food Congres.

Om alle ketenspelers te helpen de consumenten beter te begrijpen, wordt daarnaast nog een Real Food Festival georganiseerd: de plaats waar de consument duurzame voeding kan ontdekken, proeven en er over kan leren. Speciale aandacht op het festival is er ook voor de jonge generaties door het organiseren van een educatieronde. Het festival is op 17, 18 en 19 september in de Brabanthallen in Den Bosch.

Waarom goedgekeurd?
Het congres richt zich op het stimuleren van het bedrijfsleven. Dit is een unieke kans om het bedrijfsleven, vooral het MKB, te bereiken en betrekken. Het Platform Verduurzaming Voedsel zal onder andere met een stand op het congres zijn vertegenwoordigd. Real Food is niet hetzelfde als verduurzaming van voedsel, maar ligt wel in het verlengde ervan.

Indiener
ZLTO
www.betereten2010.nl

Gerelateerde thema's: Transport, Dierenwelzijn en -gezondheid, Eerlijke handel, Emissies naar de lucht, Biodiversiteit, Energie, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen