Nederlandse vereniging voor sausfabrikanten: Versnelling en opschaling verduurzaming in het MKB

Met de voorbeeldaanpak uit de FNLI pilot van 2011 en 2012 kunnen MKB-bedrijven op een betaalbare en laagdrempelige manier aan de slag met verduurzaming. Via een inspirerende digitale gids wordt begonnen met een inventarisatie van milieu-impact door middel van de Planetscan (ontwikkeld door KWA Bedrijfsadviseurs). Daarna wordt gewerkt aan het benutten van verbeterkansen, interne en externe communicatie over verduurzaming, verankering van verduurzamingsbeleid in missie en visie, en activatie van personeel.

In 2011 en 2012 werkte de FNLI, in samenwerking met een aantal experts en een viertal lidbedrijven, aan de ontwikkeling van een systematische verduurzamingsaanpak voor het MKB, die is ondersteund door het Platform. De voorbeeldaanpak die de FNLI aan haar leden aanbiedt via een inspirerende digitale gids, begint met een inventarisatie van milieu-impact door middel van de Planetscan (ontwikkeld door KWA Bedrijfsadviseurs). Uit deze inventarisatie blijken verbeterkansen. In de tweede stap van de aanpak gaat het erom deze verbeterkansen te benutten, en concreet te werken aan bijvoorbeeld energiebesparing of hergebruik van koelwater. Volgende stappen zijn gericht op interne en externe communicatie over verduurzaming, verankering van verduurzamings-beleid in missie en visie, en activatie van personeel.

Branches aan de slag!

Met deze aanpak wordt absoluut in een behoefte voorzien omdat MKB-bedrijven te kennen geven de Planetscan en bijbehorende rapportage zeer nuttig te vinden. Juist omdat de Planetscan en de verduurzamingsaanpak eromheen aanslaan, is het zaak dat bedrijven worden geholpen door te pakken. De instrumenten en aanpak die uit de eerste MKB-pilot voortkomen, vormen een zeer sterke basis voor verduurzaming in het MKB. Om het verduurzamingsproces dat met deze instrumenten in gang is gezet te versnellen en op te schalen, willen drie leden-brancheverenigingen van de FNLI (te weten de NVSF, de NVS en de NVC) aan de slag met een branchespecifiek vervolgproject. Op deze wijze wordt snel een versnelling en opschaling gerealiseerd van verduurzaming binnen MKB-bedrijven in de levensmiddelenindustrie. In totaal zijn 12 bedrijven verzameld die bijzonder geïnteresseerd zijn in deelname aan de vervolgpilot.

Gerelateerde thema's: Energie, Water en bodem