Ketenverduurzaming bietenteelt en verwerking

Suiker Unie heeft tezamen met een aantal kennisinstellingen een programma opgesteld waarin agrarische ondernemers gerichte adviezen en tips krijgen om de duurzame bietenteelt te verbeteren. Er is oog voor de wisselwerking tussen de aanpak van meerdere verduurzamingsthema’s.

SUIKER UNIE: MEER PRODUCT, MINDER GROND EN MINDER MILIEUBELASTING.  

Suiker Unie is een coöperatie waar 10.000 bietentelers lid van zijn. Producten van in totaal 72.000 hectare grond wordt verwerkt tot eindproducten zoals suiker in diverse vormen, kandij en stropen. Daarnaast echter ook producten die je niet een-twee-drie zou verwachten zoals biogas (door vergisting van restmateriaal zoals bietenblad en bietenpuntjes en restanten perspulp). Het bedrijf produceert 911.000 ton suiker op jaarbasis (2010). 

Suiker Unie helpt telers hun rendement te verbeteren met het registratiesysteem Unitip. Opbrengstverbetering en kostenvermindering gaan daarbij hand in hand. Het door het Platform ondersteunde innovatietraject is in 2011 gestart, het bedrijf heeft tezamen met een aantal kennisinstellingen een programma opgesteld waarin agrarische ondernemers gerichte adviezen en tips krijgen om de bietenteelt te verbeteren. Zo wordt er naar bemesting, gewasverzorging en energiegebruik gekeken.

INZICHT VOOR BOEREN
Projectleider van Suiker Unie is Pieter Brooijmans: “Unitip geeft onze leden inzicht in hun productiemethode. Via een registratie- en evaluatiesysteem krijgt de boer inzicht, en kan keuzes maken. Het gaat ook om ‘communicerende vaten’ : een verbetering op het ene thema beïnvloedt soms weer de score op een ander thema, je zoekt als ondernemer naar het optimale evenwicht. Unitip maakt de interactie tussen de thema’s transparant. Wij kunnen als Suiker Unie onze leden daardoor beter adviseren.” Een groeiend aantal telers neemt deel aan Unitip: per eind 2011 doen zo’n 1800 agrarische ondernemers mee aan het programma. Dat aantal is daarmede in een jaar tijd met 30% toegenomen. BENCHMARK Unitip geeft niet alleen individuele adviezen, het vergelijkt ook de prestaties van verschillende agrarische ondernemers, kortom er worden benchmarkgegevens opgebouwd.

KWALITEITSBORGING
Suiker Unie neemt ook vervolgstappen: het systeem moet een kwaliteitsborging krijgen. In dat proces worden kennisinstellingen en relevante maatschappelijke organisaties betrokken. De aandacht die het bedrijf geeft aan verduurzaming levert in toenemende mate rendement op voor zowel de teler als voor het bedrijf.

Gerelateerde thema's: Biodiversiteit, Energie, Water en bodem