DVD & Zichtboek bij supermarkten en groothandel

Supermarkten en groothandels kijken bij de verduurzaming niet alleen naar het assortiment, maar ook naar de winkelinrichting en het logistieke proces. Om succesvol te kunnen werken aan verduurzaming is samenwerking in de gehele keten noodzakelijk. In het Zichtboek en op de dvd dat is uitgegeven door CBL, staan bijdragen van staatssecretaris Bleker, ZLTO, KHN, Veneca en de FNLI.

CBL Zichtboek

In het Zichtboek staan mens, dier en milieu centraal. Door alsmaar hogere eisen te stellen, zijn veel producten duurzamer dan een paar jaar geleden. Dit is een continu proces, waarvan het Zichtboek slechts een momentopname is. Supermarkten kijken bij de verduurzaming niet alleen naar het assortiment, maar ook naar de winkelinrichting en het logistieke proces. Ook daar wordt steeds meer energie bespaard en de uitstoot van CO2 aangepakt. Dit staat in het nieuwe CBL-Klimaatplan waarmee de supermarktbranche haar bijdrage wil leveren aan het terugdringen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Alle aandacht voor duurzaamheid blijft ook bij de consument niet onopgemerkt. Zo zit de verkoop van duurzamere producten stevig in de lift. Uit de recente monitor van het Platform Verduurzaming Voedsel kwam naar voren dat in het eerste halfjaar van 2010 maar liefst 25,5% meer werd besteed aan duurzamere producten dan in het eerste halfjaar van 2009. Het CBL zet zich ervoor in om deze groei de komende jaren voort te zetten. Dit is echter maar een deel van de inspanningen van supermarkten. Ook achter de schermen gebeurt van alles wat niet via de verpakkingen aan de consument wordt gecommuniceerd. Zo worden vrachtwagens steeds stiller en schoner en wordt hard gewerkt aan minder en betere verpakkingen”, aldus Marc Jansen.

Om succesvol te kunnen werken aan verduurzaming is samenwerking in de gehele keten noodzakelijk. In het Zichtboek staan bijdragen van staatssecretaris Bleker, ZLTO, KHN, Veneca en de FNLI.

Het complete zichtboek is als pdf-file hier te downloaden

Gerelateerde thema's: Transport, Dierenwelzijn en -gezondheid, Eerlijke handel, Emissies naar de lucht, Biodiversiteit, Energie, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen