BSCI-norm

Nationaal en internationaal houden diverse organisaties zich bezig met het ontwikkelen van criteria voor arbeidsomstandigheden. Middels deze innovatiepilot in de groente- en fruitketen wil het CBL ervaring op doen met BSCI (Business Social Compliance Initiative), om zodoende een voortrekkersrol te kunnen spelen in het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden in de levensmiddelenketen. 

CBL project voor betere arbeidsomstandigheden.

Vanuit de consument en de samenleving komen de laatste jaren vaker wensen en vragen over hoe voedsel wordt gemaakt, waar het vandaan komt en welke afwegingen door de schakels in de voedselketen zijn gemaakt. Supermarkten nemen hun deelverantwoordelijkheid en dragen bij aan het verduurzamen van producten en productieprocessen naar de wensen van de consument en de samenleving. Ter ondersteuning van de activiteiten van individuele supermarktorganisaties, voert het CBL een duurzaamheidsagenda uit.

Nationaal en internationaal houden diverse organisaties zich bezig met het ontwikkelen van criteria voor arbeidsomstandigheden. Dit heeft vele standaarden tot gevolg en leidt tot meer audits, kosten, verwarring en inefficiëntie bij de producenten. Daarom is het CIES[1]  begonnen met The Global Social Compliance Programme (GSCP) om tot een mondiaal gedeelde referentie code te komen over hoe sociale criteria verbeterd kunnen worden. GSCP maakt zo door middel van benchmarking, wederzijdse erkenning tussen bestaande systemen mogelijk.

Eén van de standaarden waar binnen GSCP naar gekeken wordt is het Business Social Compliance Initiative (BSCI), welke verreweg het bekendste systeem is bij de retail. Met dit business-to-business instrument kunnen zichtbare verbeteringen worden gerealiseerd betreffende arbeidsomstandigheden in Supermarkten willen een voortrekkersrol spelen in het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden in de levensmiddelenketen en aan de hand van BSCI zichtbare verbetering realiseren voor de huismerken. Middels een pilotproject in de groente- en fruitketen wil het CBL ervaring op doen met BSCI, de pilot zal plaatsvinden bij JUMBO en Jaguar (groothandel in tropisch fruit).

1. CIES = The Food Business Forum, www.ciesnet.com

Gerelateerde thema's: Arbeid