Beter Leven

Unilever zet met haar icoonproduct Unox stappen in de verduurzaming van de productie van rookworsten. In samenwerking met ketenpartijen (varkenshouders, verwerkers zoals VION) en met de Dierenbescherming zijn in het laatste kwartaal van 2011 de eerste producten met het Beter Leven-kenmerk in het schap gekomen. Een project in samenwerking met het Convenant Tussensegment.

Een wel zeer Hollands product: de rookworst. Een icoonproduct van Unox. Binnen het Unilever-concern worden stappen gezet in de verduurzaming van het productportfolio. Op het thema ‘dierenwelzijn’ worden significante stappen voorwaarts gezet. Eind 2011 liggen producten in het schap met het ‘Beter Leven’-kenmerk van de Dierenbescherming. Als A-merk gelooft Unox dat haar proactieve rol als het gaat om dierenwelzijn een groot verschil kan maken voor de totale Nederlandse vleessector.rol als het gaat om dierenwelzijn een groot verschil kan maken voor de totale Nederlandse vleessector.

SCHAALGROOTTE
Maurits Steverink is ‘ketenmanager’, hij begeleidt het project: “Vernieuwend is de schaalgrootte en daarmee de organisatie binnen de keten die opgezet is. Er dient voldoende volume te zijn van de juiste kwaliteit, op het juiste moment. De borging van de goederenstromen door de gehele keten moet gegarandeerd kunnen zijn. Het beschikbare volume moet passen in een actie- en promotiebeleid rond de introductie en uitrol. Dit alles moet gericht zijn op de betrokken handelspartijen en natuurlijk de consument, die de meerprijs de moeite waard moet vinden.”

VERWAARDEN
Voor de productgroep vleeswaren en vlees is dit initiatief van groot belang. Ook omdat het ondersteunend is aan de uitrol van vers varkensvlees met het Beter Leven-kenmerk, en nu onderdelen van het varken benut kunnen worden die niet als vers vlees afgezet worden. De kosten van het diervriendelijk houden van de varkens kunnen zo verhaald worden over een groter deel van het varken.

KETENPROJECT
Met de communicatiekracht van Unox zal zo ook versneld bij consumenten duidelijk worden dat je kunt kiezen voor ‘diervriendelijker’ bij vlees en vleeswaren. Unox is zo wegbereider voor ook andere concepten van de sector en kan de inzet op het creëren van meerwaarde en verduurzaming zo versnellen. Een ketenproject in alle opzichten: varkenshouders, verwerkende industrie (o.a. VION Food Group) en Unox werken samen in dit project. Deze innovatiepilot is een samenwerking van het Platform Verduurzaming Voedsel met het Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten.


Unilever heeft in haar doelstellingen rond "sustainability" stappen gedefinieerd om meer en meer duurzaam in te kopen. Het doel van het project 'Beter Leven met Unox' is het ontwikkelen en vermarkten van Beter Leven producten. De bekendheid en het begrip van het Beter Leven kenmerk spelen hierbij een belangrijke rol. De Unox rookworst is een 'icoonproduct' in Nederland, het project zal een bijdrage leveren rondom de bewustwording bij consumenten. Vanaf september 2011 moeten de Beter Leven producten verkrijgbaar zijn. Het project beantwoordt de wens van het Platform om in ketenverband tot innovaties te komen: de primaire producenten (de varkenshouders), VION als verwerkend bedrijf, de Dierenbescherming als NGO en producent Unox werken samen en zetten stappen richting verduurzaming.

Gerelateerde thema's: Dierenwelzijn en -gezondheid