Unilever Benelux

Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  We kunnen onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen alleen realiseren als we kunnen rekenen op de inzet en toewijding van onze medewerkers. We besteden daarom veel aandacht aan het verder vergroten van de bewustwording van onze mensen en geven handvatten om duurzaamheid te integreren in hun dagelijkse praktijk. We besteden daarom aandacht aan duurzaamheidstrainingen en unieke samenwerkingsprogramma’s.

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Één van de elf indicatoren binnen de Unilever Sustainable Agriculture Code, waarmee Unilever samen met toeleveranciers en boeren werkt aan continue verbetering op het gebied van landbouwpraktijken. 

  Leeshiermeer over dit onderwerp. 

 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Unox:
  Unox produceert sinds 2011  rookworsten die het Beter Leven-kenmerk van de Nederlandse Dierenbescherming mogen dragen. In de winter van 2011 droeg een derde van de rookworsten één Beter Leven-ster en eind 2012 zal dat zo’n 60% zijn. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het vlees, maar uiterlijk in 2015, zullen alle rookworsten dit diervriendelijkheidskenmerk dragen. Daarnaast introduceerden we de Unox Boeren Scharrelrookworst, die twee Beter Leven-sterren krijgt van de Dierenbescherming. Door Unox’ inspanningen hebben ruim 430.000 varkens nu al (begin 2012) een beter leven.

  Calvé:
  Sinds maart 2010 wordt alle Calvé-mayonaise in Nederland gemaakt met vrije-uitloopeieren.

  Ben & Jerry's:
  IJsmerk Ben & Jerry’s maakte de overstap al in 2004 en werd in oktober 2011 beloond met de ‘Good Egg Award’ van Compassion in World Farming voor hun inspanningen op het gebied van dierenwelzijn.

  Leeshier meer over dit onderwerp.

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  In de Benelux zijn alle Ben & Jerry’s-smaken (sinds januari 2012) voorzien van het Max Havelaar-keurmerk. Daarmee zijn 42 verschillende ingrediënten, waaronder ‘chunks’ en ‘swirls’, Fairtrade-gecertificeerd. Meer dan 22.000 kleine boeren hebben hierdoor een beter leven.

  Lees meer op:http://www.benjerry.nl.

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  In het Unilever Sustainable Living Plan heeft Unilever zichzelf ambitieuze doelen gesteld om de broeikasgasuitstoot door de hele keten heen fors te verminderen. Zo willen we tegen 2020 de broeikasgasimpact van onze producten binnen de totale levenscyclus halveren. Unilever werkt hieraan door continu te innoveren op het gebied van product- en verpakkingsontwikkeling en door inefficiencies weg te nemen op het gebied van logistiek.

  Leeshiermeer over dit onderwerp.

 • Energie

  Met ingang van januari 2011 maakt Unilever Benelux voor al haar fabrieken en kantoren in België en Nederland alleen nog maar gebruik van duurzame energie. Voor de Nederlandse vestigingen neemt Unilever Benelux energie genaamd ‘Windkracht 220®’ af van Essent, waarvoor zij een opslag betaalt op de gewone elektriciteitsprijs. Door de overstap naar duurzame energie is de jaarlijkse CO2-uitstoot van Unilever Benelux met 31.000 ton verminderd.

  Ook is energiemanagement één van de elf indicatoren binnen de Unilever Sustainable Agriculture Code, waarmee Unilever samen met toeleveranciers en boeren werkt aan continue verbetering op het gebied van landbouwpraktijken.

  Lees hier meer over dit onderwerp

 • Grondstoffen en reststromen

  Grondstoffen
  Aangezien de helft van onze grondstoffen uit land- en bosbouw komt, is duurzame landbouw  een belangrijk speerpunt voor ons. Tegen 2020 willen we 100% van onze landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame bronnen. Praktijkvoorbeelden uit Nederland:

  SamenwerkingUnilever en FrieslandCampinaop het gebied van duurzame zuivel.

  Knorr: Smaak zit in onze natuur
  Vandaag denken aan de wereld en de landbouwgrond van morgen; in Unilevers wereldwijde landbouwprogramma ‘Zaaien voor de toekomst’ (Growing for the future) werken zo’n 15.000 boeren dagelijks aan het op duurzame wijze telen van groenten en kruiden

  Duurzame cacao:
  Unilever Benelux heeft, samen met andere betrokkenen, op 4 maart 2010 een intentieverklaring ondertekend om in Nederland tot een volledig duurzame cacaoproductie te komen in 2025.

  ------

  Reststromen

  Verpakking beschermt onze producten. Het zorgt ervoor dat wij ze veilig kunnen vervoeren, maar tegelijkertijd kan het ook eindigen als afval. 

  Unilever heeft als doelstelling de hoeveelheid afval in relatie met onze producten te halveren tegen 2020. Lees meer in het Unilever Sustainable Living Plan.

  Onze doelstellingen ten aanzien van afvalreductie zullen we bereiken door een combinatie van reductie, hergebruik, recycling en hat elimineren van afval.

  Op al onze locaties werken we met continue verbeterprogramma’s om afval terug te dringen, te recyclen of te hergebruiken. Sinds 2011 hebben we een contract met één afvalverwerker voor al onze vestigingen: Shanks. Ruim 86% van het afval dat Shanks ophaalt, wordt hergebruikt.

  In onze margarine/pindakaasfabriek (Rotterdam) wordt het margarineafval nu bijvoorbeeld gebruikt voor energieopwekking en biodiesel en wordt ons groenteafval gefermenteerd tot groene energie en compost.

  Daarnaast is de totale hoeveelheid gevaarlijk afval in de Benelux in 2011 verminderd met 94% ten opzichte van 2010; ook wordt er geen restafval meer gestort,

 • Transport

  In het Unilever Sustainable Living Plan heeft Unilever zichzelf ambitieuze doelen gesteld om de broeikasgasuitstoot door  de hele keten heen  fors te verminderen. Zo willen we tegen 2020 de broeikasgasimpact van onze producten binnen de totale levenscyclus halveren. Op het gebied van transport gaat dit over het wegnemen van inefficiencies, zoals het laten rijden van halflege vrachtwagens. Dit doen we in Nederland in het samenwerkingsverband 'FLAME'.

  Leeshiermeer over dit onderwerp.

 • Water en bodem

  Wij hebben als doel de hoeveelheid water in relatie met gebruik van onze producten te halveren tegen 2020. Deze doelstelling is gebaseerd op landen waar water schaars is. Omdat Nederland geen waterschaars land is, maakt Nederland geen deel  uit van deze wereldwijde doelstelling en metingen. Dat neemt niet weg dat Unilever Nederland ambitieuze doelstellingen heeft t.a.v. drinkwaterreductie. Tegen 2015 willen we ten opzichte van 2008 zowel 25% watergebruik in de kantoren reduceren als 40% in onze fabrieken.

  Daarnaast zijn 'water' en 'bodemvruchtbaarheid' indicatoren binnen de Unilever Sustainable Agriculture Code, waarmee Unilever samen met toeleveranciers en boeren werkt aan continue verbetering op het gebied van landbouwpraktijken. 

  Lees hier meer over dit onderwerp: http://www.unilever.nl/duurzaamheid/milieu/landbouw/index.aspx

Merken van Unilever Benelux