SPADEL Nederland

De Groep Spadel is gespecialiseerd in het bottelen en commercialiseren van natuurlijk mineraalwater en frisdranken. Ze beschikt over vier productiesites: Spa Monopole (Spa, België) ; Bru-Chevron (Stoumont, België) ; Les Grandes Sources de Wattwiller (Wattwiller, Frankrijk) ; Brecon (Trap, Wales).

Eind 2011 realiseerde de Groep een omzet van €196,9 miljoen euro (exclusief taksen) en behaalde een operationeel resultaat van € 12,3 miljoen. Ze telt 730 medewerkers en is marktleider in de Benelux in de sector van natuurlijk mineraalwater.Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Energie

  Energie-efficiënte in onze productiesites: Spa Monopole, Bru, Brecon en Wattwiller

  Energieverbruik in het productieproces

  Op groepsniveau bedroeg het secundaire energieverbruik in 2010 van onze productiesites 96.072.633 kWh. Dit vertegenwoordigt 24.769 ton eq CO2[i].De fabriek Spa Monopole is hierbij goed voor 87% met een verbruik van 83.404.695 kWh[ii], wat een stijging is met 5,5% ten aanzien van 2009. Die stijging is te verklaren door:

  • Gasverbruik: een toename van het aantal graden/dag[iii]van 22% tussen 2009 en 2010 met de maanden januari en december 2010 als uitschieters alsook het installeren van een gloednieuwe bottelingsmachine voor glazen flessen.

  • Elektriciteitsverbruik: een daling met 3% van de temperatuur voor het bewaren van de grondstoffen bestemd voor de productie van limonades.

  De energie aangekocht door de fabriek Spa Monopole bestaat voor 26% uit groene elektriciteit en 74% uit natuurlijk gas. Een deel van het gas dient voor de alimentatie van de warmtekrachtkoppelingseenheid die 11,9 GWh elektriciteit in 2010 heeft geproduceerd waardoor de verhouding van het gebruik elektriciteit/gas respectievelijk 52% en 48% bedraagt.

   

  Enkele opmerkingen over het elektriciteitsverbruik:

  • 100% van de aangekochte elektriciteit van de sites in België en in Wales wordt aangekocht via groene contracten.

  • 35% van de elektriciteit verbruikt door Spa Monopole wordt geproduceerd dankzij de warmtekracht - koppelingseenheid.

   

  In 2010 in de fabriek van Spa Monopole gevoerde acties Verbetering van het energetische rendement:

  • Opvolging en optimalisatie van de warmtekracht - koppelingseenheid (- 450.000 kWh)

  • Vermindering van de druk voor het blaasvormen van petflessen en de spuitgietpersen ( - 200.000 kWh)

  • Modernisering van het materiaal: aankoop van een nieuwe elektromotor (-5.000 kWh)

  Gebruik van de restenergie (warmte, koude) van de vestiging:

  • Water van 90°C afkomstig van de warmtekrachtkop - pelingseenheid wordt gebruikt voor het verwarmen van de wasbaden: - 1.100.000 ton aangekochte stoom

  Vermindering van de warmteverliezen:

  • Analyse van energieverliezen van de gebouwen

   

   

  Andere acties die bijdragen aan de energie- en waterefficiency in de administratieve sites

   

  Naast zijn productiesites, werkt Spadel ook actief mee aan de mobilisatie van zijn personeel in het verminderen van het energie- en waterverbruik .

   

  Acties in 2010 opgezet in de administratieve zetel van Spadel: Vermindering van :

  Het energieverbruik: elektrische huishoudtoestellen van klasse A, flat screens en/of pc’s met lagere energieconsumptie.

  De CO2-uitstoot: sensibilisering van de werknemers voor ecologisch rijgedrag, bedrijfswagens met lagere uitstoot. Bijkomende inspanningen zijn nog nodig voor de uitstoot van verwarmingsketels.

  Het papierverbruik: daling aantal persoonlijke printers, afschaffing faxrapporten, …

   

  Naast deze acties, heeft Spadel eveneens haar personeel gesensibiliseerd voor het concept ‘ecologische voetafdruk’ en een duurzaam aankoopbeleid opgestart: klein bureaumateriaal, herlaadbare batterijen, onderhoudsproducten, ...

  [i]De uitstoot per land: België 298 g CO2/ kWh él sec – Frankrijk 94 g CO2/kWh él sec – Wales 656 g CO2/kWh él sec voor alle sites 237 g CO2/kWh gas sec.

  [ii]Zonder verbruik propaan en LPG

  [iii]Graden opgenomen aan 16,5°C eq.

 • Grondstoffen en reststromen

  Een duurzaam verpakking- en afvalbeleid

  Waarom is een verpakking nodig?

  De fles garandeert de voedingsveiligheid en de kwaliteit van het natuurlijk mineraalwater en biedt de consument natuurzuiver water zoals het uit de bron ontspringt. Het mineraalwater mag in geen geval geëxposeerd worden aan risico’s die zijn originele kwaliteit kan aantasten. Dit veronderstelt, conform de Europese wetgeving, dat het water aan de bron zelf moet worden gebotteld. De verpakking biedt de consument ook de keuze uit verschillende formaten in functie van de specifieke behoeften. Ze biedt, ten slotte, verschillende types water en limonades: bruisend, licht bruisend en bruisend. Spadel wordt erkend voor haar voortrekkersrol op het gebied van een verantwoordelijk afvalbeheer. Ons gamma mineraalwaters bestaat zowel uit verpakkingen voor eenmalig gebruik (PET) als uit herbruikbare verpakkingen (in glas). Het bedrijf voert een strikt geïntegreerd beleid in kwaliteit, voedselveiligheid en milieu.

  Hoe verloopt het afvalbeheer?

  Spadel lag aan de basis van de oprichting Fost Plus. Een organisatie die de promotie, de coördinatie en de financiering voorziet van de selectieve inzameling en de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. Met een recyclageresultaat van de petverpakkingen van meer dan 70% is België één van de beste leerlingen in Europa.

  Verpakking en afvalbeleid

  Het duurzame verpakking– en afvalbeleid bij Spadel is gebaseerd op het principe “ Reduce, Recycle en Reuse” en vertaalt zich in:

  • de vermindering van de primaire en secundaire verpakking;

  • het gebruik van gerecycleerd materiaal (PET, papier) in verpakkingen en etiketten;

  • producten 100 % recycleerbaar maken en actief meewerken aan het recyclagebeleid.

  SPA [PET flessen]

  … nog lichter: het verfijnde en lichtere design vertegenwoordigt een besparing van 293 ton PET/jaar (6% minder t.o.v. de vorige fles). Bovendien betekent dit ook een aanzienlijke daling met 25% van het energieverbruik voor de productie van de flessen. De petfles 1,5 liter Spa Reine is tussen 1971 en 2010 verminderd met niet minder dan 45% .

  … nu met 50% gerecycleerd PET: dit is een besparing van 2.400 ton per jaar van ruwe PET (= het gewicht van het Atomium);

  … nu met kleinere etiketten in gerecycleerd papier: de etiketten bestaan nu uit 100% gerecycleerd papier en zijn kleiner, wat resulteert in een papierbesparing van 60% (1.146 bomen gered);

  … bedrukt met plantaardige inkt: de etiketten zijn nu allemaal bedrukt met plantaardige inkt.

   BRU [glazen flessen]

   … nog lichter: de glazen flessen van 1 liter en 25 cl werden respectievelijk 2% en 4,3% lichter.

  … verhoging aandeel herbruikbare verpakking: De flessen Bru 50 cl zijn nu herbruikbaar (glas met statiegeld). Deze aanpassingen verminderen de CO2-uitstoot met betrekking tot het transport en het verbruik van energiebronnen. Bovendien heeft de aankoop van een ‘ontbulker’ ons in staat gesteld om de kartonnen tussenschotten weg te laten. Deze werden gebruikt tijdens het transport van de flessen van de glasfabrikant tot aan de bottelarij. De kartonnen tussenschotten werden vervangen door meerdere herbruikbare kunststoffen tussenschotten.

 • Transport

  De optimalisatie van het transport

  In tegenstelling tot vele producten uit de voedingsnijverheid is natuurlijk mineraalwater in hoofdzaak een regionaal product dat door een lokale speler wordt gebotteld. De Europese en Belgische wetgeving stipt aan dat natuurlijk mineraalwater aan de bron moet worden gebotteld. We trachten dan ook de distributie van mineraalwater over lange afstanden te beperken en om transport op korte afstand aan te moedigen in een beperkte distributiezone.

  Aangezien het bottelen steeds aan de bron dient te gebeuren, is het niet altijd mogelijk om ecologische alternatieve toe te passen zoals transport per trein of per boot. De situatie aan de bron bepaalt het meest adequate vervoermiddel.

  Historiek

   • Sinds 2004 vervoert de fabriek van Spa Monopole tussen Luik en Antwerpen afgewerkte producten voor de export via het water. Dit is goed voor 150 vrachtwagens minder en vier keer minder CO2-uitstoot;

  • Dankzij een aanpassing van kratten (bv. 28 in plaats van 24 flessen per bak) vervoert Spadel meer water per vrachtwagen om zo het transport op economisch en ecologisch vlak te optimaliseren;

  • In Nederland gebruiken we « extralange vrachtwagens » voor het transport op de baan wat ons toelaat om per vrachtwagen 42 in plaats van 26 paletten te vervoeren;

  • De distributie berekend in gemiddeld aantal liters per transport vanuit de fabriek Spa Monopole bedroeg in 2008 gemiddeld 19.235 liters per transport. Dat is een toename van 2,3% tegenover 2007. Dit wil dus zeggen meer volume per transport of anders gezegd minder transport nodig voor de hoeveelheid volumes. Voor Bru-Chevron bedroeg dit cijfer in 2008 gemiddeld 20.579 liter per transport (+2,8% vs 2007).

 • Water en bodem

  Bescherming van de natuurlijke bronnen en van de biodiversiteit 

  De ‘bron’ van ons beroep bestaat er in een strikte bescherming van de natuurlijke bronnen te verzekeren om zuiver en natuurlijk mineraalwater met een constante samenstelling te kunnen waarborgen. Niet alleen voor ons vandaag maar ook voor de komende generaties. De passie om uniek zuiver natuurlijk water te beschermen, is niet alleen een van onze waarden maar sijpelt ook door tot in alle geledingen van het bedrijf.

  In Spa begon deze bescherming al sinds 1772. Het eerste beschermde waterwinningsgebied van België kwam in 1889 tot stand. Deze zone werd geleidelijk aan uitgebreid en beslaat vandaag niet minder dan 13.177 ha (26.350 voetbalvelden) en is zo één van de grootste beschermde natuurlijke waterwinningsgebieden in Europa. De bescherming slaat niet enkel op het behoud van het waterpatrimonium, maar ook op het in stand houden van het milieu en de lokale biodiversiteit.

  Beschermingszones voor onze natuurlijke mineraalwaters: 

  • Spa: 13.177 ha

  • Bru: 3.865 ha

  • Brecon (Wales):8.800 ha (Nationaal Park ‘Brecon Beacons’)

  • Wattwiller (Frankrijk):20.000 km² (Regionaal Natuurpark ‘Les Ballons des Vosges’)

  Beschermen, voor ons allen  

  Sinds 1967 heeft de groep Spadel een publiekprivaat partnerschap afgesloten met het Departement ‘Nature et Forêt’ van het Waalse gewest om de waterwinnings ge bieden te Spa en de biodiversiteit optimaal te beschermen:

  • Bescherming van de Venen van Malchamps (vochtige zones bestaande uit turflagen),

  • Verbetering van de biodiversiteit (loofbomen worden bevoordeeld ten nadele van naaldbomen),

  • Totaal verbod op elke landbouw- en industriële activiteit in de waterwinningszones,

  • Vervanging van strooizout door zand in de winter,

  • Verbod op pesticiden en meststoffen,

  • Gebruik van bioafbreekbare oliën in machines voor het bosbeheer,

  • Afdichten van de parkeerzones.

  Water putten zonder het uit te putten

  Duurzaam waterbeheer is essentieel in onze duurzaamheidvisie. Zo wordt niet meer water gewonnen dan de natuur jaarlijks op natuurlijke wijze aanbrengt. Dit om elke overexploitatie van het beschikbare water te vermijden. Anders gesteld: we putten water zonder het uit te putten.

  Verwezenlijkingen in 2010

  Ons engagement op het vlak van bescherming werd in 2010 nog versterkt

  door de volgende acties:

  • Onze verbintenis om het project Live 2012 mee te financieren voor de "restauratie van de venen (vochtige zones)" van de hoogvlakten van Spa tot Vielsalm.

  • Het verlengen van onze overeenkomst met het Centrum van Bérinzenne en het Musée de la Forêt met 15 jaar, dit met betrekking tot de versterking van het pedagogische deel en de overgang naar duurzame energie (o.a. door zonnepalen).

  • Het opstarten van twee saneringsprojecten in de vestigingen van Spa en Spontin in 2010.

  • De herlancering van het nood- en interventieplan voor het mineraalwater van de Grandes Sources de Wattwiller en de uitvoering van een grootscheepse oefening samen met de lokale overheden en de brandweer.

  Dankzij de strikte bescherming van het milieu en van de waterbronnen garanderen we natuurlijk zuiver mineraalwater met een constante  kwaliteit, niet alleen voor ons vandaag maar ook voor de komende generaties.