Poiesz Supermarkten B.V.

Familiebedrijven, zoals Poiesz, typeren zich door passie voor het vak, maatschappelijke en sociale betrokkenheid en een lange termijn visie. Wij denken van nature aan volgende generaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid sluit aan bij onze bedrijfsfilosofie 'de klant bepaalt en Poiesz vertaalt'. En omdat de klant steeds meer vraagt naar producten die op een eerlijke, verantwoorde of diervriendelijke manier zijn geproduceerd, zoeken wij continu naar mogelijkheden om daaraan te voldoen. Zonder de prijs uit het oog te verliezen. Want boodschappen doen moet wel betaalbaar blijven.



Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  PEOPLE, PLANET AND PROFIT
  Wij vinden het belangrijk om de drie elementen ‘People’ (mensen), ‘Planet’ (planeet/milieu) en ‘Profit’ (opbrengst) op harmonieuze wijze te combineren. Als familiebedrijf denken wij van nature aan volgende generaties. Dit betekent dat we niet alleen goed zorgen voor onze eigen medewerkers, maar dat we ook verder kijken naar bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden van medewerkers van onze leveranciers. Zo hanteren we bij de inkoop van producten en grondstoffen bijvoorbeeld de internationaal geldende normen voor arbeidsomstandigheden.

  AANDACHT VOOR ONZE MEDEWERKERS
  Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. We stimuleren onze medewerkers dan ook om zich verder te ontwikkelen en bieden daarom allerlei opleidingen en cursussen aan. Dat onze medewerkers zich prettig voelen bij Poiesz blijkt onder andere uit de lange dienstverbanden. Een aantal keer per jaar organiseren we dan ook een feestelijke bijeenkomst voor medewerkers die hun jubileum vieren.

  ARBEIDSGEHANDICAPTEN
  Ook op sociaal gebied vinden we het belangrijk om ons steentje bij te dragen. De laatste 20 jaar hebben we ons met name weten te profileren door (daar waar mogelijk) het inzetten van arbeidsgehandicapten.

  SAMENWERKING MET EMPATEC
  Wij bieden arbeidplaatsen aan en EMPATEC (een ‘mens-ontwikkel-bedrijf’ dat ondermeer actief is binnen de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening) zoekt de juiste mensen voor deze arbeidsplaatsen. Daarnaast zorgen zij ook voor de expertise die je nodig hebt om goed met deze mensen te kunnen werken.

  DE TOM’ME
  Op 22 februari 2012 heeft Poiesz Supermarkten B.V. de allereerste "Tom'me" in ontvangst mogen nemen. Op basis van een initiatief van Empatec is deze prijs in het leven geroepen. De Tom'me wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderneming die op bijzondere wijze de passie voor mensen, de ondernemendheid en de veelzijdigheid heeft uitgedragen, zowel naar binnen als naar buiten. Daarbij werd Poiesz ondermeer geprezen voor haar betrokkenheid bij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en het toekomstgericht meedenken in mogelijkheden voor plaatsing van deze doelgroep.

  Natuurlijk zijn we er trots op en blij mee dat we de Tom'me 2012 hebben mogen ontvangen. Al vele jaren werken we met veel plezier en succes samen met Empatec aan het creëren van een veilige en fijne werkplek voor medewerkers die binnen de reguliere arbeidsmarkt vaak moeilijk aan een baan kunnen komen. Voor de inzet van onze kaderleden en de coaching en begeleiding van deze speciale groep medewerkers, krijgen we enorm veel betrokkenheid, dankbaarheid en plezier terug. Het mes snijdt echt aan twee kanten en we voelen ons bevoorrecht dat we op deze wijze een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van deze bijzondere groep medewerkers. Poiesz is "bewust betrokken" en dat is beloond met de Tom'me 2012.
  Op de foto de uitreiking van de Tom’me 2012 aan de heer P. Smit, Algemeen Directeur van Poiesz Supermarkten B.V.

 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  MSC VISKEURMERK
  Nagenoeg alle vis die Poiesz verkoopt heeft het MSC-keurmerk. Dit betekent dat er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  - Het visbestand is gezond, de visser vist het water niet leeg.
  - Het onderwatermilieu wordt beschermd door bijvoorbeeld vissoorten in bepaalde perioden niet te vangen.
  - Het visserijbeheer is goed georganiseerd en de visserij staat garant voor een effectief, duurzaam beheer en visaanbod.
  De onafhankelijke MSC (Marine Stewardship Council) wil met haar keurmerk beter beheer stimuleren van de internationale vis- en schaaldierenvoorraden.

  LAAT POIESZ MAAR SCHARRELEN
  Poiesz verkoopt sinds 2005 geen eieren meer afkomstig van legbatterijkippen. Bovendien worden in vrijwel al onze Perfekt huismerkproducten alleen nog scharreleieren gebruikt. Denk aan mayonaise en eiersalade.

 • Emissies naar de lucht

  VERWARMEN DOOR SLIMMER KOELEN
  Koel- en vriesmeubelen werken volgens het principe van het onttrekken van warmte. De warmte die wordt onttrokken om producten te koelen wordt gebruikt voor het verwarmen van de winkel. Dat is zuiniger en dus beter voor het milieu. Na sluitingstijd worden alle koel- en vriesmeubelen afgesloten. Ook dat scheelt energie. In onze nieuwste winkels gaan we nog een stapje verder: daar zijn alle koel- en vriesmeubelen voorzien van glazen deuren. Dat bespaart nog meer energie.

  POIESZ SNEEK BOSCHPLEIN ALS ROLMODEL
  De in 2012 geopende Poiesz supermarkt aan het Boschplein in Sneek fungeert als rolmodel op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. In deze supermarkt is een zeer energiezuinige CO2 koelinstallatie geplaatst. Ook deze installatie gebruikt de restwarmte uit het koelproces voor het verwarmen van de winkel. Speciaal aan deze installatie is dat er voor het koelen gebruik wordt gemaakt van het milieuvriendelijke CO2 gas. In tegenstelling tot het gebruik van freon heeft dit CO2 gas geen negatief effect op het broeikaseffect. Met de nieuwe installatie wordt nog een aanvullende besparing van 10% op het stroomverbruik gerealiseerd.

 • Energie

  ENERGIE BESPAREN? 'LED'S GO FOR IT!'
  De verlichting in onze supermarkten wordt zoveel mogelijk uitgevoerd met energiezuinige ledverlichting en energiezuinige hoogfrequente TL-verlichting. Daar waar mogelijk passen we aanwezigheidsdetectie toe zodat de verlichting niet onnodig brandt. Door de toepassing van energiezuinige verlichting reduceren we het energieverbruik waardoor er een vermindering van CO2 gerealiseerd wordt.

  VOLGEN ENERGIEVERBRUIK
  Naast het investeren in energiezuinige technieken zet Poiesz ook in op het vasthouden van reeds gerealiseerde besparingen en het optimaliseren van bestaande installaties. Het energieverbruik van alle Poiesz supermarkten wordt dan ook continue gevolgd en bijgehouden. Het inzicht dat hieruit wordt verkregen, wordt onder andere gebruikt voor toekomstige investeringen en oplossingen op het gebied van energiebesparende maatregelen. Bij afwijkingen in het gebruik worden acties uitgezet om de oorzaak en de oplossing boven tafel te krijgen.

  De supermarkt aan het Boschplein in Sneek die begin 2012 is geopend scoort op het onderdeel energie zeer goed. Met een Energie Efficiency Index (EEI) kleiner dan 50 is dit momenteel één van de meest energiezuinige supermarkten van Nederland. Een index van 50 houdt in dat de supermarkt 50% minder energie gebruikt in vergelijking tot een supermarkt die eind jaren negentig is gebouwd.  

  ENERGY EFFICIENCY INDEX
  De EEI is een prestatiemaat die wordt gebruikt voor het inzichtelijk maken van de energieprestatie van supermarkten. De achterliggende methodiek is een uniforme berekeningswijze, die momenteel door alle bij het CBL aangesloten supermarktorganisaties wordt gebruikt om de jaarlijkse gezamenlijk bepaalde doelstelling van 2% energie efficiency verbetering te monitoren.

  BOUWMATERIALEN
  Op het gebied van bouwen wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, goed isolerende en recyclebare materialen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aluminiumkozijnen met HR++ glas. Ook gaat de voorkeur uit naar het gebruik van duurzaam geproduceerde materialen. Om een positieve bijdrage te leveren aan de vermindering van het broeikaseffect gebruiken we milieuvriendelijke en duurzame verfsoorten en andere producten ter vervanging van chemische producten.  

   

 • Grondstoffen en reststromen

  BIOGAS DANKZIJ OPTIMALE AFVALSCHEIDING
  Bij Poiesz worden alle afvalstoffen zoveel mogelijk gescheiden. Afvalstoffen zoals papier en karton, folie en hout worden allemaal gescheiden ingezameld en afgevoerd zodat deze materialen weer gerecycled kunnen worden. Onverkoopbare etenswaren zijn goede grondstoffen voor biogas, mits je afvalscheiding tot in detail doorvoert. Bij Poiesz worden van alle retourgoederen eerst de verpakkingen verwijderd. De organische producten worden daarna vermalen en in een tank gepompt. De inhoud van de tank wordt geleegd door een plaatselijke veehouder die het materiaal toevoegt aan zijn mestvergistingsinstallatie. Dit levert elektriciteit, biogas en digistaat op. De elektriciteit wordt weer gebruikt voor de installatie zelf, het biogas wordt toegevoegd aan het aardgasnetwerk en het digistaat wordt na vergisting als voeding voor het gras op het land aangebracht. Zo is de cirkel rond.

  VAN FRITUURVET NAAR BIOBRANDSTOF
  Nederlandse consumenten gebruiken elk jaar 23.000 ton frituurolie en –vet. Daarvan verdwijnt nog steeds zo’n 95% in de gewone afvalbak. Maar er is ook een betere weg. Bij alle Poiesz supermarkten staat namelijk een inzamelcontainer voor frituurvet. Dit ingezamelde vet wordt via een samenwerking met hergebruikfrituurvet.nl omgezet tot biobrandstof of grondstoffen voor de industrie.

  HAND IN HAND TEGEN ZWERFAVAL
  In samenwerking met de Stichting Nederland Schoon wordt de strijd aangebonden tegen zwerfafval rondom de winkels. Zo is bij elke Poiesz supermarkt een speciale Nederland Schoon afvalbak te vinden waar de klant zijn afval kwijt kan.

  LEGE BATTERIJEN UIT DE GEWONE AFVALSTROOM
  Onderzoek wijst uit dat in ieder huishouden zo’n 12 lege batterijen rondzwerven. Veel daarvan verdwijnen uiteindelijk toch in de gewone afvalbak. Omdat er schadelijke stoffen in batterijen zitten, is dat geen goed idee. Daarom is er in elke Poiesz supermarkt een inleverpunt voor lege batterijen, zodat de klant zeker weet dat ze op verantwoorde wijze worden verwerkt.

 • Transport

  HET SCHOONSTE TRANSPORT VOOR EEN SCHONER MILIEU
  70% van de eigen vrachtwagens van zijn uitgerust met een Euro 5 motor. Dit is de schoonste vrachtwagendiesel die er nu is. De overige vrachtwagens zijn uitgerust met een roetfilter. Daarbij is gekozen voor de schoonst mogelijke oplossing, een zogenaamd 90% roetfilter. Met dit roetfilter wordt de uitstoot van schadelijke deeltjes met maar liefst 90% teruggebracht. Daarnaast zijn de opleggers uitgerust met de allernieuwste koelmachines die gedeeltelijk elektrisch ondersteund zijn, waardoor de dieselmotor veel minder brandstof verbruikt en minder schadelijke stoffen uitstoot.

  BEVOORRADING WINKELS
  De Poiesz supermarkten worden vanuit het distributiecentrum in Sneek zo efficiënt mogelijk bevoorraad. Dit leidt tot een besparing van vele kilometers en een significante vermindering van de uitstoot van CO2.

  “STILLE” BEVOORRADING
  Alle Poiesz supermarkten worden na 07.00 uur ’s ochtends bevoorraadt, zodat het bevoorraden de nachtrust van omwonenden niet verstoort. Daarnaast doen we er alles aan om er voor te zorgen dat de bevoorrading overdag ook geen geluidsoverlast veroorzaakt. Onze opleggers voldoen dan ook aan de strengste eisen op het gebied van geluidsreductie, zogenaamd “PIEK” waarbij het geluid beneden de 60 dB(A) blijft. Ook de laadklep is volledig geluidsreducerend en voldoet aan de PIEK-norm. Op het laadklepplateau is een geluiddempende coating aangebracht waardoor er stil gelost en geladen kan worden.

 • Water en bodem

  ZUINIG MET WATER
  Uiteraard voldoet Poiesz aan de wet- en regelgeving omtrent water en bodem. Daarnaast vinden we het vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid belangrijk om bewust en zuinig om te gaan met het verbruik van water. Zo worden er in onze nieuwe winkels waterbesparende toiletten geïnstalleerd en worden de warmwatervoorzieningen altijd zo dicht mogelijk bij de desbetreffende kranen geïnstalleerd. Op deze manier gaat er niet onnodig water verloren door een lange wachttijd (de tijd totdat het water warm is).

  Verder zijn de putten en afvoerpunten van de versafdelingen in onze winkels, vanwege het vet dat zich in dit afvalwater kan bevinden, aangesloten op een speciale put die het vet opvangt. Daardoor wordt het rioolwater minder belast en heeft de gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie minder energie nodig om het water te zuiveren. Daarnaast scheiden we de afvoer van het hemelwater van het rioolwater, waarbij we het hemelwater rechtstreeks op open water lozen. Anders zou dit water ook weer gezuiverd worden in de waterzuiveringsinstallatie terwijl dit niet nodig is.