Mars NederlandBedrijfsgegevens

 • Mars Nederland
 • Taylorweg 5
 • 5466 AE Veghel
 • Telefoon: 0413383333
 • Website: http://www.mars.nl

Actieve thema's

 • Arbeid

  Ons succes wordt bepaald door de inzet en het enthousiasme van onze medewerkers. Wij hechten veel waarde aan het stimuleren van hun persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Iedereen bij Mars beschikt over de vrijheid om initiatieven en verantwoordelijkheden op zich te nemen, ook op het gebied van duurzaamheid.

  In de landen van herkomst van grondstoffen bekommeren wij ons om de arbeidsomstandigheden van onze leveranciers. De cacaoboer is de belangrijkste schakel in ons duurzaamheidsprogramma voor cacao.

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Bij het verduurzamen van de hele cacaoketen stelt Mars altijd de cacaoboeren centraal. Zij moeten met  de een fatsoenlijk inkomen te verdienen, met zorg voor de gemeenschappen en met respect voor het milieu.

  -        Met  het in Brazilië gevestigde Mars Centre voor Cocoa Science wordt veel onderzoek gedaan naar milieuvriendelijke verbouwingstechnieken

  -        Ook onderzoeken we hoe we cacaoziekten op biologisch verantwoorde wijze onder controle kunnen krijgen

  -        Op de cacaoplantages wordt het gebruik van schaduwbomen gestimuleerd om de cacaobomen te beschermen tegen uitdroging

  -        Met het Vision for Change programma in Ivoorkust investeert Mars in bomen door de boeren te voorzien van zaden en ent-materiaal.

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Als wereldwijde marktleider op het gebied van honden- en kattenvoeding werkt Mars aan een betere wereld voor mens en dier. Gezonde voeding, een goede relatie tussen mens en dier, zorg voor de planeet en veterinaire zorg zijn essentieel bij het verbeteren van de wereld voor mens en dier. Daarbij vormt de wetenschap de basis.

  We zetten onze visie in Nederland kracht bij door ons samen met de Dierenbescherming in te zetten voor verantwoord huisdierenbezit. Zo vragen we jaarlijks aandacht voor asielhonden en zorgen we ervoor dat ze een warm thuis krijgen. Ook werken we samen met ruim duizend dierenartsenpraktijken en initiëren we gezondheidsthema’s zoals  de Maand van de Gebitscontrole, waar we aandacht vragen voor het belang van een goede gebitsverzorging voor honden en katten.

 • Eerlijke handel

  Boeren die goed getraind zijn, leveren veel meer volume en een betere kwaliteit cacao. Zo zijn ze in staat om de opbrengst significant te verhogen en wordt cacao voor hen een goede manier om een gezinsinkomen te verdienen.

   

  Keurmerken
 • Emissies naar de lucht

  In 2040 moet onze operatie volledig duurzaam zijn: dat is onze Sustainable in a Generation-strategie. We willen ons gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen tot nul.

  De fabriek past biologische filtering van lucht toe. Uit de pindabakkerij komt warme lucht met geurdeeltjes. Dit wordt in een kokosvezelbed gepompt waarin micro-organismen leven. Deze leven op de geurdeeltjes en filteren op een natuurlijke manier de lucht. De geuremissie naar de omgeving is hiermee geminimaliseerd.  

 • Energie

  In 2040 moet onze operatie volledig duurzaam zijn: dat is onze Sustainable in a Generation-strategie. We willen ons gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen tot nul. Er wordt continue gewerkt aan energiebesparingsprojecten.

  Zo gebruiken we in de fabriek  hoog frequentie verlichting , een industriële spaarlamp. Hierdoor lijdt de fabriek minder verlies in warmte en licht, wat leidt tot 40% minder energieverbruik. De daken van het gehele complexzijn voorzien van witte dakbedekking. Het ketelhuis is de meeste duurzame binnen Mars.  Uit de schoorsteen van dit ketelhuis wordt nu damp met een temperatuur 40 graden Celsius uitgestoten, waar dit voorheen 200 graden Celsius was.

 • Grondstoffen en reststromen

  Cacao

  Mars heeft als eerst wereldwijd opererende chocoladebedrijf toegezegd vanaf 2020 alleen nog duurzaam gecertificeerde cacao verwerken. Om verduurzaming mogelijk te maken werkt Mars in Nederland en in het veld intensief samen met NGO’s als Solidaridad en en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) dat overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenbrengt om de handel van grondstoffen te verduurzamen.

  -         Door de boeren in cacaoproducerende landen te trainen op bemesting, beplanting, teelt- en snoeitechnieken, verbeteren we de kwaliteit en productiviteit van de cacaoteelt. Dit leidt tot hogere opbrengsten voor de boeren.

  -         Als onderdeel van de verduurzaming verbeteren we ook de arbeidsomstandigheden en de sociale omstandigheden van de boeren en hun families.

  -         Controle en certificering zijn in handen van onafhankelijke inspecteurs van UTZ CERTIFIED en Rainforest Alliance

  Vis

  Mars zal vanaf 2020 alleen duurzame vis gebruiken voor alle petcare-merken. Daartoe zijn we een samenwerking aangegaan met het Wereld Natuur Fonds. Een belangrijke mijlpaal op weg naar 100% duurzaam vis is de introductie van het MSC-certificaat op producten van Whiskas en Sheba. Mars is de eerste producent van diervoeding die zich verbindt aan duurzame visvangst.

  Palmolie

  Mars heeft zich tot doel gesteld om in 2015 100% duurzame palmolie te gebruiken.

  Reststromen

  Reststromen en afval

  97% procent van het afval uit de fabriek in Veghel wordt hergebruikt. Al het glucosehoudende afvalwater van de fabriek in Veghel wordt hergebruikt als varkensvoer. Ook eetbaar afval van de productie dat niet meer geschikt is voor hergebruik in onze producten wordt gebruikt als varkensvoer.

  Keurmerken
 • Transport

  Samen met onze afnemers maken we het transport van onze producten zo efficiënt mogelijk door samen de beladingsgraad van vrachtwagens te verhogen. Zo worden onze producten samen met producten van andere bedrijven in vrachtwagens vervoerd en reduceren we CO2-uitstoot.

  In april 2009 heeft Mars Nederland een nieuw duurzaam initiatief in de logistiek geïntroduceerd: GREEN ORDER®. Daarmee is Mars Nederland het eerste voedingsmiddelenbedrijf dat CO2-uitstoot meet op orderniveau en vermeldt op de pakbon.

  GREEN TENDER staat voor het duurzaam inkopen van logistieke diensten. Dit initiatief heeft Mars in 2010 gelanceerd samen met Heinz en InterfaceFLOR. Het is een manier van aanbesteden waarbij bedrijven in selectieprocedures voor logistieke dienstverleners naast prijs, service en kwaliteit ook duurzame criteria als sociaal welzijn en milieu opnemen in de besluitvorming. 

  In 2011 startte Mars Nederland in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een pilot  voor het transport van goederen met de binnenvaart naar Engeland, Frankrijk en Zwitserland. Zo werd in 2011 2.000 ton CO2 van de weg gehaald. In 2012 wil Mars op deze wijze 10.000 ton transporteren en daarmee een aanzienlijke bijdrage leveren aan CO2-reductie.

 • Water en bodem

  Mars is een bewuste en betrokken ondernemer en neemt haar verantwoordelijkheid voor de effecten van haar werkzaamheden op haar omgeving. Bij Mars willen we het verschil maken voor de mens en de wereld waarin we leven door goede bedrijfsprestaties. De fabriek in Veghel is koploper als de meest efficiënte productielocatie binnen Mars. Omdat we deze positie graag willen behouden, onderzoeken we continu hoe we zuiniger en duurzamer kunnen produceren. In 2040 moet onze operatie volledig duurzaam zijn: dat is onze Sustainable in a Generation-strategie. Daar werken we nu al iedere dag aan.

  Water en bodem

  Het gebruik van grondwater is de afgelopen jaren naar nul gereduceerd. De fabriek gebruikt alleen kanaalwater voor de koeling van de fabrieksmachines. De fabriek in Veghel gebruikt het minste water per ton geproduceerd product in vergelijking met andere sites binnen Mars.

  Keurmerken