Hoogvliet BVBedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  Bij het samenstellen van haar assortiment kijkt Hoogvliet goed naar de arbeidsomstandigheden van de producenten. Steeds meer producten met fairtrade en UTZ keurmerk worden toegevoegd aan het assortiment. Zo is het volledige assortiment thee van het huismerk Perfekt fairtrade geproduceerd.

  Keurmerken
 • Biodiversiteit

  Hoogvliet supermarkten onderkent het belang van duurzame visvangst en ondersteunt dan ook het "Zevenstappen plan Vis Beter" van het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelen. Dit beleid heeft betrekking op al onze merk- en huismerkartikelen uit de categorieën verse vis, diepgevroren vis en visconserven, alsmede op alle artikelen waarin vis is verwerkt.

  De belangrijkste elementen uit dit stappenplan zijn:

  Alle versgevangen vis dient voor 2011 te voldoen aan de normen van MSC, Marine Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor visproducten van verantwoorde visserij, dat voldoet aan de eisen van de Verenigde Naties. Voor meer informatie kijkt u opwww.msc.org.Afschaffen schadelijke vangstmethoden. Sommige methoden van vis vangen leiden tot te veel bodemberoering en beschadiging van ecosystemen. Andere neveneffecten van schadelijke vangstmethoden zijn te hoog brandstofverbruik en te veel bijvangst. Ook dit moet worden teruggedrongen.Terugdringen bijvangst. Door aanpassing van vangstmethoden moet de bijvangst tot het onvermijdbare minimum beperkt worden. Ondermaatse vis moet via ontsnappingspanelen in de netten kunnen ontsnappen of de maaswijdte van de netten moet op de vissoort worden afgestemd. Ook andere methoden zoals longline vissen in plaats van netten moeten daar waar mogelijk worden toegepast.Aandacht voor dierwelzijn bij de kweek en vangst van vis. Vooral de dodingmethode van kweekvis zal kritisch worden bekeken.Uitbannen illegaal gevangen vis.

  Naast het naleven van dit stappenplan let Hoogvliet op visstanden van overbeviste of kwetsbare soorten. De afgelopen perioden hebben we als gevolg van dit plan een aantal "rode" vissoorten uit ons assortiment gehaald, omdat deze soorten hebben te lijden aan grootschalige overbevissing, vernietigende vangsttechnieken of niet duurzame kweektechnieken.

  In het assortiment zijn steeds meer producten te vinden die biologisch zijn geteeld of geproduceerd. Biologische artikelen zijn er in bijna iedere productgroep, van groente & fruit tot kruidenierswaren, zuivel, vlees, vleeswaren en brood.

  Keurmerken
 • Dierenwelzijn en -gezondheid

  Alle biologische vlees en vleeswaren van Hoogvliet zijn door de Dierenbescherming gekwalificeerd met drie sterren. In het kort betekent dit dat de dieren uitsluitend ecologisch voer krijgen en geen gangbare medicijnen als antibiotica krijgen toegediend. De dieren mogen buiten leven, hebben daglicht in de stal en speelmateriaal. Alleen biologisch vlees krijgt drie sterren.

  Keurmerken
 • Eerlijke handel

  Waar mogelijk koopt Hoogvliet artikelen in met het Max Havelaar keurmerk, dat aangeeft dat de producten zijn geproduceerd volgens de regels van Fair Trade (eerlijke handel). Zo is alle thee van het huismerk Perfekt voorzien van het Max Havelaar keurmerk. Ook UTZ Certified chocolade wordt in steeds meer producten gebruikt. De chocoladehagel en -vlokken van Perfekt worden gemaakt van uitsluitend UTZ gecertificeerde chocolade.

  Keurmerken
 • Energie

  Hoogvliet heeft voor al haar winkels, distributiecentra en kantoren het Groencertificaat. De Groene Elektriciteit is voor 100% opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Bij de opwekking van Groene Elektriciteit worden geen milieubelastende fossiele brandstoffen gebruikt en komen nauwelijks vervuilende stoffen vrij. Daarom is Groene Elektriciteit duurzaam.

 • Transport

  Sinds 2010 wordt er gemeten op KPI’s van transport met als belangrijk aspect co2 uitstoot. De laatste jaren heeft Hoogvliet geïnvesteerd in transport, vervanging trucks (minder energieverbruik) en afzetbakken (koelingen met een hoger rendement). Daarnaast conformeren we ons aan het convenant met de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat. Dit betekent dat alle regels die gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid zijn omschreven en hoe Hoogvliet hier gehoor aan geeft. Dit laatste geldt ook voor het uitbesteed vervoer.

  In maart 2012 ontving Hoogvliet de nominatie voor de ITAS Green Award. In het rapport staat dat de chauffeurs van Hoogvliet en hun wagenpark een opmars naar de top 3 van Nederland hebben gemaakt! Dit komt doordat, vergeleken met de eerste rapporten in 2010, de chauffeurs individueel een steeds hoger rapportcijfer hebben behaald op het punt verantwoord rijden. Daarnaast is gebleken dat het uitlezen van de digitale tachografen altijd zeer structureel wordt uitgevoerd. Ook werd aangegeven dat het wagenpark de afgelopen jaren sterk in kwaliteit is verbeterd. In het totaalrapport wordt Hoogvliet geroemd om haar verantwoord ondernemen op het gebied van transport.