Buteressence BV

Producent en ontwikkelaar van klantspecifieke aroma's. Binnen onze doelstellingen neemt het maatschappelijk verantwoord ondernemen een prominente plaats in. Dit uit zich naast allerlei maatregelen van milieubesparende aard, ook in onze mogelijkheid SKAL-gecertificeerde biologische aroma's te produceren.

Daarnaast ontwikkelt Buteressence aroma’s die tegemoet komen aan hedendaagse eisen van aantrekkelijke declaratie en samenstelling en ondersteunt ontwikkelingstrajecten voor alternatieve eiwitten en vleesvervangers.Bedrijfsgegevens

Actieve thema's

 • Arbeid

  Buteressence heeft een interne overleggroep bestaande uit alle geledingen die zich richt op de verbetering van de arbeidsomstandigheden. De directie heeft zich gecommitteerd aan het Plan van Aanpak van de RIE.

  Verklaringen

 • Eerlijke handel

  In de arbeidsovereenkomst heeft Buteressence vastgelegd dat alle medewerkers zich houden aan de ethische gedragscode Buteressence. Zowel zakelijke ethiek als ethische omgangsvormen zijn hierin vastgelegd.

 • Emissies naar de lucht

  Buteressence stelt zich tot doel de geuremissie, gerelateerd aan ons productieproces, zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een biologisch filter.

 • Energie

  Buteressence is zich bewust van haar energieverbruik en maakt gebruik van de “planetscan”, welke speciaal is ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf, om dit jaarlijks inzichtelijk te maken. Daar waar mogelijk worden energiebesparende maatregelen getroffen waaronder de aanschaf van LED-verlichting.

 • Grondstoffen en reststromen

  Buteressence voert een strikt GMO-vrij beleid voor haar grondstoffen en producten en is RSPO gecertificeerd om het gebruik van duurzame palmolie te bevorderen. Reststromen worden voortdurend kritisch beoordeeld en op basis van materiaalkeuze gescheiden.

  Keurmerken
 • Water en bodem

  Elke 3 jaar wordt door "Anthea Group" (voorheen Oranjewoud) de vervuiling van de grond onderzocht. Daar waar zinvol worden aanvullende maatregelen getroffen om risico's van vervuiling tegen te gaan.