Hotel-Restaurant LelyBedrijfsgegevens

Actieve thema's

  • Grondstoffen en reststromen

    Gebruikt seizoensproducten

    Doggy bag beschikbaar

  • Water en bodem

    Kraanwater als alternatief voor mineraalwater